Уточнява се наличието на търсения продукт. Моля, изчакайте...
У домаДекларация за поверителност

Декларация за поверителност

käesolevat isikuandmete privaatsuspoliitikat (edaspidi privaatsuspoliitika) kohaldatakse kogu teebe suhtes, mida epldiamond.ee domeenimes (ja ka salle alamdomeenides) asuv veebileht (adaspidi sait) saab kasutaja kohta sayi (samuti alamdomeenide), tema programidy ja toodete kasutamise ajal.

1. Mõisted

1.1 продава privaatsuspoliitikas kasutakse järgmisi mõisteid:

1.1.1. "Saidi Haldus" (Edaspidi "Administratsioon") - Saidi Haldamiseks Volitatud töötajad, KES Tegutsevad Sp Invest Kapital OÜ (Edaspidi "Ettevõte") nime всичко, kordalavad ja (või) töötlevad ka isikuandmete töötlemise \ t Eesmärgid, töödeldavate andmete koosseisu ja isikuandmetga tehtavad timingud.

1.1.2. "Isikuandmed" - Igasugune teave, mis на otseselt või kaudselt seotud konkreetse või tuvastatava füüsilise isikuga (Isikuandmete subjekt).

1.1.3. "Isikuandmete töötlus" - mistahes toiming Voi toimingute kogum isikuandmetega, погрешно viiakse Labi automatiseerimisvahendite Abil Voi Илма selliste tööriistade kasutamiseta, toimingute Alla kuulub kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, akumuleerimine, säilitamine, selgitamine (värskendamine, muutmine), Isikuandmete Väljavõtmine, kasutamine, едрастамин (левитамин, паккумин, Juurdepääs), Isikupärastamine, Blockerimine, Kustutamine, Hävitamine.

1.1.4. "Isikuandmete konfidentsialsus" на операторатор Või muule isikuandmele uluurdepääsu saanud isikule kohustuslik nõue mitte lubada nende левитамист ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muul õiguslikul alusel.

1.1.5. "sait" на ühendatud veebilehtede kogum, mis Asuvad Internetis UnikaArsel Aadressil (URL): www.epldiamond.ee, samuti selle alamdomeenid.

1.1.6. "Alamdomeenid" върху Lehed Või Lehide Kogum, Mis Asuvad Shiple Kuuluvatel Kolmanda Taseme Domeenidel, Samuti Muud Ajutised Lehed, Mille Lõpus на администрацията на Kontaktandmed

1.1.7. "Saesi kasutaja" (Edaspidi "Kasutaja") на Isik, Келел на Интернет Kaudu Juurdepääs Syele Ja Kasutab Seevet, Materjale JA Toooteid.

1.1.8. "ip-aadress" на arvutivõrgus leva sõlme unikaalne võrguaadress, mille kaudu kasutaja saab huurdepääsu syile.

1.1.10. "kaup" toode, mille kasutaja tellib sayil ja mille eest tasub maksessüsteemide kaudu.

2. Üldsätted

2.1. Kasutaja Poolt Sayi Kasutamine Tähendab Selle Privaatsuseeskirjade Ja Kasutaja Isikuandmete Töötlemise Tingimuste Aktsepteerimist.

2.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumise kasutamise lõpetama.

2.3. Käesolev Privaatsuseeskiri Kehtib Syhi Kohta. Sait Ei Kontrolli Ega Vastuta Kolmandate Osapoolte Saitide Eest, Mille Saadalevatel Linkidel Kasaja Klõpsata Saab.

2.4. Administrationsioon ei kontrolli kasaja edastatud isikuandmete õigsust.

3. Privaatsuspoliitika käsitlusobjekt

3.1. KÄESOLEV PRIVATSUSPOLIITIKA KOHTESTAB AdminikuandMeid Mitte Avaldada Ja Tagada Konfidentsialsuse Kaitse, Mille Kasutaja Pakub Administratsiooni Palvel Sayil Registreerumisel, E-Posti Uudiskirja tellimisel ja / või celtimuse isitamisel.

3.2. Käesoleva PrivaatsuseSkirjade Kohaselt Töötlemiseks Lubatud Isikuandmeid Edastab Kasutaja, Täites Veebisaidil levad vormid ja нужда sisaldavad järgmist teavet:

3.2.1. Kasutaja perekonnanimi, nimi;

3.2.2. Kasutaja kontakttelefoni номер;

3.2.3. E-posti aadress (e-mail)

3.2.4. Kasutaja Elukoht (Vajadusel)

3.2.5. Kauba Tarneaadress (Vajadusel)

3.3. Sait Kaitseb andmeid, Mis Edastatakse Lhetee Külastamisel Automaatselt:

- IP-Aadress;
- Teeve Küpsistest;
- Teeve Brauseri Kohta;
- Suurdepääsuaeg;
- Suunaja (Eelmise Lehe Aadress) .

3.3.1. Küpsiste keelamine võib põhjustada Juurdepääsu võimatust sysi osadele, mis vajavad autoriseerist.

3.3.2. SAIT Kogububatikat Oma Külastajate IP-Aadresside Kohta. SEDA TEAVET KASUTATAKSE TEHNILISTE проблемни ентемисеки, товастамисеки JA Lahendamiseks.

3.4. Mistahes Muu Isikupärane Teeve, Mida Pole Täpsustatud eespool (Külastuste Ajalustatud Espool (Külastuste Ajalugu, Kasutatavad Brauserid, Operatsioonisüsteheärselt Salvestama Ja Levitama, Välja Arvatud Punktides Käesoleva Privaatsuspoliitika Sätestatud Juhtudel Punktides 5.2. JA 5.3.

4. Kasutajate isikuandmete kogumise eesmärgid

4.1. Administrationsioon võib kasutaja isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. Сушил Registreeritud Kasutaja идентифициранецеримин Tema Edasiseks Autoriseerimiseks, Tellimiseks JA Mudeks Toimingutey.

4.1.2. Kasajale Juurdepääsu Pakkumine sysikupärastud andmetele.

4.1.3. Kasutajaga Tagasiside Loomine, Sealhulgas Teadete Saatmine, Saidi Kasutamise, tearuste pakkumise ning kasajalt päringute ja rakenduste töötlemise tootlused.

4.1.4. Kasutaja asukoha kidlakstegemine turvalisuse tagamiseks, pettuste vältimiseks.

4.1.5. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitamine.

4.1.6. Konto Loomine syside kasutamiseks, kui kasutaja на konto loomisega nõustunud.

4.1.7. Kasutaja teyted e-posti teel.

4.1.8. Kasutajale tõhusa thõnilise toe pakkumine sysi kasutamisega seotud проблем karral.

4.1.9. Kasutaja nõusolekul pakkumiste, hindade, infolehere ja muu teabe едрастамин sydi poolt.

4.1.10. Reklaamitegevuse elluviimine kasaja nõusolekul.

5. Isikuandmete töötlemise meledid ja tingimused

5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine timub ilma ajapiiranguteta ja mistahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmeteremistepides utomatiserimistööriistu kasutades või neid tööriistu kasutamata.

5.2. Kasutaja nõustub, et Administratsioonil на õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eriti kulleriteenustele, postiorganisatsioonidele (sealhulgas elektroonilistele), telekommunikatsioonioperaatoritele, ainult selleks, et Таита Kasutaja veebisaidil esitatud tellimust, sealhulgas Kauba kohaletoimetamine, dokumentatsioon Voi Muu teave. E-kirjad.

5.3. Kasutaja Isikuandmeid Saab Eesti Vabariigi Volitatud Riigivõimu orgaritele edastada ainult eesti vabariigi õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.

5.4. Isikuandmete Kadumise või avalikustamise korral на adminikatsioonil õigus mitte teavitada kasajat isikuandmete kadumisest või avalikustamisest.

5.5. Administratioon võtab vajalikud организационизирал ja tehnilised selectmed, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhitliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blockerimise, kopeiimise, левитамийз, samuti kolmandate isikute mude ebaseadus, като например.

5.6. Administratsioon võtab koos kasutajaga ette kõik vajalikud metemed, et atra hoida kasutaja isikuandmete kadumisest või avikustamisest tingitud kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi.

6. Poolte õigused ja kohusted

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. Teha vaba otsus sidi kasutamiseks vajalike isikuandmete edastamiseks ja nõustuda nende töötlemisega.

6.1.2. Värskendada ja täiendada isikuandmete kohta esitatud teavet juhul, kui продава teabes timuvad muudatused.

6.1.3. Kasutajal на õigus saada adminificatsioonilt tevet tema isikuandmete töötlemise kohta, kui selline õigus ei oole vabariigiseaduste kohaselt piiratud. Kasutajal на õigus nõuda Administratsioonilt ОМА isikuandmete selgitamist, nende blokeerimist Voi hävitamist, Kui isikuandmed на puudulikud, vananenud, ebatäpsed, ebaseaduslikult omandatud Voi поле nimetatud töötlemise eesmärgil vajalikud, samuti Votta seaduses sätestatud meetmeid ОМА õiguste kaitsmiseks.

<р> 6.2. Administratsioon на Kohustatud:

6.2.1. Kasutama Saadud Teavet Ainult Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel.

6.2.2. Veenduma, et Konfidentsialset Teavet Hoitakse саладе, Седма Ей Авайката Кърдма Касая Яйка, Самути Митева Müüa, Вахетада, Авалида ЕГУУЛ VIISIL AVALDADA KASUTAJA EDASTATUD ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVA PRIVATSUSPOLIITIKA PUNKTID CL. 5.2 JA 5.3. Sätted.

6.2.3. Kasutama ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete konfidentsialsuse kaitsmiseks vastavalt karale, mida tavaliselt kasutatakse продават teebe kaitsmiseks olemasolevas ettevõttes.

6.2.4. Blokeerima vastava Kasutajaga seotud isikuandmed alates Kasutaja Voi Темата seadusliku esindaja Voi volitatud asutuse pöördumisest kontakti Voi taotluse saamisest isikuandmete subjektide õiguste kaitseks, Kui ilmnevad ebatäpsed isikuandmed Voi ebaseaduslikud toimingud.

<р подравняване = "център"> <б> 7. VOLTE VASTUTUS

7.1. Administratsioon, Kes Ei Ole Oma kohustusi täitnud, vastutab kahjude eest, mis на kasajale tekitatud seoses isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega vastavalt eesti vabariigi õigusaktidele, välja arvatud jjuhud, mis на sätestatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 1. 5.2., 5.3., Ja 7.2.

7.2. KONFIDENTIAALSE TEABE KAOTAMISE Või avalikustamise karalal ei kanna administratsioon vastutust, kui виж konfidentsialne teeve:

7.2.1. Muutus avalikuks Enne Kadumist või avalikustamist.

7.2.2. Oli saadud kolmandalt isikult enne resssi kättesaamist administratsiooni poolt.

7.2.3. Avaldati kasutaja nõusolekul.

7.3. Kasutaja vastutab täielikult Eesti Vabariigi õigusaktide, sealhulgas reklaamiseaduste, autoriõiguse йа sellega kaasnevate õiguste kaitse, kaubamärkide йа teenusemärkide kaitse nõuete täitmise eest, kuid EI piirdu ülaltooduga, sealhulgas täielik vastutus materjalide Sisu йа vormi eest.

<р> 7.4. Kasutaja tunnistab, et vastutuse igasuguse teabe eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: andmefailid, tekstid jne), millele tal на syhi osana juurdepääs, kannab selise teebe andnad isik.

7.5. Kasutaja nõustub, et talle sysi osana edastatud teeve võib olla intellektuaalse omandi objekt, mille õigusi kaitsevad ja omavad teised kasutajad, partnerid või reklaamijad, kes sellist devet syeile poiditavad. Kasutajal EI оле õigust sellise Sisu põhjal (täielikult Voi osaliselt) muudatusi ТЕНА, liisida, laenuga Ule Anda, müüa, levitada EGA luua tuletatud teoseid, Валя arvatud juhul, Kui tegevused Olid sellise Sisu omanike poolt kirjalikult heaks kiidetud Koos eraldioleva lepingu tingimustega.

7.6. Siis Nende Levitamine), Siis Nende Levitamine on Lubatud Tingimusel, et On Viidatud Sheidile.

7.7. Administrationsioon ee vastuta kasutaja ee ver tahes kahjude või kahjustuste eest, mida kasutajale на saanud sidestatatud sisu ja mude sideandmete kustatamise, ebaõnnestumise või suutmatuse tõttu salvestada.

7.8. Administrioon ei vastuta ocseste ega kaudsete kahjude eest, mida на põhjustatud:

- sy sayi või üki suutmatus seda kasutada;

- Volitamata Juurdepääs kasutaja suhtluselee;

- mis tahes kolmanda isiku avaldused või käitumine Суспитал.

7.9. Adminificatsioon Ei Vastuta Kasaja Boolt Septile Postitatud Teabbe, Sealhulgas (Kuid Mitte Ainult) Autoriõigusega kaitstud teebe eest ilma autoriõiguste Omaniku selgesõnalise nõusolekuta.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Enne kohtusse pöördumist kasaja ja administratsiooni vahelistest sehetest tulenevate vahelste korral на kohustuslik esitada penstioon (kirjalik ettepanek või elektroniline ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lakendamiseks).

8.2. Pensensiooni Saaja Teavitab Kirjalikult Või Elektrooniliselt 30 Kalendripäeva Jooksul Alates Pretensiooni Kättesaamise päevast kaebuse esitajat selle läbivaatamise tulmuste kohta.

8.3. Kui Kokkulepet ei saaatatata, suunatakse vaidlus harju maakohtusse. Kui Vaidlus ei kuulu kohtu pädevusse, tuleb selline vaidlus läbi vaadata tallinna ringkonnakohtus.

8.4. Käesolevale privaatsuspoliitikale ning kasutaja ja administratsiooni suhetele kohaldatakse eesti vabariiis kehtivaid õigusakte.

Център "> 9. Lisatingimused

9.1. Администрация на õigus käesolevas privaatsuspoliitikas ilma kasaja nõusolekuta muudatusi teha.

9.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub hetkest, kui виж veebisaidile postitatakse, kui privaatsuspoliitika uus väljaanne ei sätesta teisiti.

9.3. Kõigist selle privaatsuskirjadega seotud ettepanekutest või küsimustest tuleks teatada aadressil epleesti@epldiamond.com.

9.4. Praegune privaatsuspoliitika на posttatatud veebilehele aadressil http://epldiamond.ee

uuendatud: 29.12.2020 Tallinn Sp Invest Kapital OÜ
Обратно