Уточнява се наличието на търсения продукт. Моля, изчакайте...

Производство на бижута

От 2006 г. групата дружества «EPL Diamond» активно развива производство на бижутерски изделия с диаманти. Бижутерите, които работят за «EPL Diamond» продължават вековните ювелирни традиции на якутските майстори, предлагайки най-широка гама изделия с  диаманти.

По отчети от последните години производството на бижута от «EPL Diamond» е в обем повече от половината от цялото производство на бижутерски изделия за Република Саха (Якутия), което още веднъж потвърждава лидерското място на компанията сред всички предприятия в този сегмент за Якутии.


На основата на най-съвременните технологии  системи за прототипиране «Solidscape», леярна с 3Д моделиране «Jewelcad» и др., компанията предлага на своите клиенти най-широка гама ювелирни изделия с различен дизайн и и стил.

Обратно